TIMMETJE MUIS EDUCATIEF PROJECT

In Oost-Roemenië en Moldavië bestaat op veel plaatsen helaas nog een situatie, waar armoede zowel volwassenen als kinderen in een vaak uitzichtloze greep houdt.
Op deze plaatsen is het niet verwonderlijk, dat de Kindergartens en scholen een groot gebrek hebben aan voldoende leermaterialen.

Ons doel is om gratis materialen ter beschikking te stellen, waar kinderen in de betreffende leer-en ontwikkelingsfase profijt van zullen hebben.
Het meest laagdrempelige materiaal zorgt ervoor, dat o.a. de woordenschat van de kleuter aangevuld wordt. Door middel van een groeiende woordenschat, kan het kind zich steeds beter leren uitdrukken en met de mensen om zich heen communiceren.

Het educatieve materiaal kan door zijn opzet voor verschillende leeftijden en leerniveau's gebruikt worden. De frisse en vrolijke illustraties van Timmetje Muis zijn bedoeld om de aantrekkingskracht van het leren te bevorderen.


statistiek1

statistiek2


Deze grafieken tonen de armoede per leeftijdsgroep en regio:
Het gemiddelde ligt op 25,4%. De meest getroffen groep met 40% betreft kinderen en jeugd tussen 0-17 jaar!
In het NO en ZW van Roemenië is de armoede hoger dan 30%.


Missie en visie

Ons streven is kleuterscholen, instituten en ziekenhuizen in Oost-Roemenië en Moldavië educatieve middelen ter beschikking te stellen, die kinderen in hun leer- en ontwikkelingsproces stimuleren en een positieve bijdrage leveren op hun vervolgonderwijs.

Daarbij is onze visie, een structurele bijdrage te willen leveren aan het leer- en ontwikkelingsproces van vooral die kinderen, die zich in de gevaren-zone voor het oplopen van een leerachterstand bevinden.
Elk kind moet in de gelegenheid zijn, zijn of haar wereld te leren kennen, te onderzoeken en gestimuleerd te worden actief hieraan deel te nemen.

Onderwijs is hierbij het fundament voor een betere toekomst.


Taalontwikkeling:

Het is wonderlijk, hoe snel een kind over het algemeen de taal leert beheersen.
Een drie jarige peuter beschikt over zo’n 700 woorden, een vijfjarige kleuter beschikt over ongeveer 3000 woorden. Al gaande leert het ook de grammaticale toepassingen.
Maar wat hierbij belangrijk is, is dat een kind ook vanuit zijn omgeving gestimuleerd moet worden, om goed te leren communiceren.

Maria Montessori spreekt over de ‘sensitieve periode’ voor onder anderen de taalontwikkeling. Tot ongeveer 7 jaar zijn kinderen door het taal analytisch vermogen sterk op taal gericht. Binnen zo’n genetisch geprogrammeerd tijdsblok staat een kind speciaal open voor het leren van bepaalde taken.
Deze kijk op de taalontwikkeling wordt gedeeld door veel andere onderzoekers. Zij zien taal als een aangeboren potentie, die door communicatie gestimuleerd moet worden, waarbij de sensitieve periode de meest optimale tijd is, om ‘taal’ tot ontwikkeling te laten komen.

Hier willen wij ons met het “Timmetje Muis Educatief Project” bij aansluiten. Voordat kinderen in Roemenië met 6 of 7 jaar naar de ‘Basisschool’ gaan, kunnen vooral de Kindergartens een potentieel deel van de taalontwikkeling voor hun rekening nemen.

Vanuit een goede basis van onder anderen de taalontwikkeling, zal het kind een vlottere aansluiting vinden binnen het leertraject. Het schept een kans hun wereld te leren kennen en binnen hun wereld zo goed mogelijk te functioneren.
Uiteindelijk zal een succesvol schoolverloop resulteren in vergroting van de kansen op de arbeidsmarkt en dit geeft uiteindelijk een beter toekomst perspectief voor deze groep jonge kinderen.

b6

Het materiaal:


Het schoolpakket bestaat uit:

1. Timmetje Muis "Kijk- en Leerkaarten" deel I en deel II.
Deze sets bestaan uit een doosjes met 251 en 217 kaarten inclusief handleiding voor de leerkracht.
Deel I: is verdeeld in 22 categorieën, zoals bijvoorbeeld: boerderij dieren, in en om het huis, eten, voertuigen, gezondheid, beweging, natuur, tegengestelden, cijfers, vormen, kleuren, alfabet.
Deel II: bestaat uit 17 categorieën, bijvoorbeeld: instrumenten, gebouwen, drinken, gereedschapenp, beroepen, landschappen, in de keuken, zintuigen, kleding.
In de handleiding staat aangegeven, hoe men met de kaarten kan werken. Tevens staan er voorbeeldvragen in, die gerelateerd zijn aan de belevingswereld van het jonge kind. Er is ruimte voor de leerkracht om eigen aantekeningen te maken, zodat het materiaal zo goed mogelijk op de kinderen afgestemd kan worden en zo breed mogelijk kan worden gebruikt.
Deze set kaarten kan heel goed gebruikt worden om woordjes van een andere taal te leren. In de handleiding is bijvoorbeeld een pagina met de engelse vertaling van de kaarten en categorieën toegevoegd.

2. Timmetje Muis "Kijk- en Leerboek" deel I en deel II.
In dit boek staan alle plaatjes van de Kijk- en Leerkaarten en zijn bovendien in het Roemeens benoemd.
De leerkracht kan dezelfde handleiding als de kaarten gebruiken.

3. Voorleesboekje "Timmetjes Droomraket".
Dit voorlees prentenboek telt 32 bladzijden. Het gaat over Timmetje, die met zijn vriendje in een schuur een raket gaat bouwen. Wanneer Timmetje moe in slaap valt en gaat dromen, wordt het pas echt spannend!

4. "Aardrijkskunde met Timmetje Muis".

Dit boek helpt en stimuleert jonge kinderen hun eigen leefomgeving te herkennen en te verkennen en hun kennis hiervan langzaam uit te breiden.
Vanuit een bekende plek - het huis - „wandelen” de kinderen samen met de leerkracht langs belangrijke onderwerpen, die de basiskennis zullen gaan vormen voor hun kennis over de aarde, hun aarde.
In de handleiding voor de leerkracht staan vragen en tips om het materiaal zo goed mogelijk over te brengen en op het niveau van de kinderen aan te passen.
Op deze manier worden niet alleen de kinderen gestimuleerd, maar ook de leerkrachten zelf worden aangespoord flexibel en creatief met het materiaal om te gaan. Dit zal ongetwijfeld het leren voor beiden aantrekkelijker maken.

5. "Taal met Timmetje Muis".
Dit is een basis taalboekje, waarin Timmetje op een leuke manier de kinderen alle letters leert. Verder staan er verschillende leerzame taaloefeningen in.

6. "Tellen met Timmetje Muis".
Een basis tel- en rekenboekje, waarin er speels met de cijfers 1-20 omgegaan kan worden.

7. "Spelend leren met Timmetje Muis"
Dit boekje heeft 10 thema platen als basis, waarbij er met de elementen uit de plaat 100 woorden geleerd worden. Ook staan er verhaaltjes in, reken- en taal opdrachten en spelenderwijs komt ook ruimtelijke inzicht aan bod.

8. "Timmetje Muis Oefenboek"
In dit boek staan op 60 bladzijden alle oefeningen van de bestaande schoolboeken. Ook staan er veel aanvullende taal- reken- en ruimtelijk inzicht oefeningingen in. Zo gaan leren en oefenen hand in hand.

Alle materialen zijn door een vertaalster in het Roemeens vertaald.
De boeken zullen in de klas van de school blijven. Voor elk kind in de klas is een boek beschikbaar.

Het gaat om materialen voor kinderen van 3 tot 7 jaar.


Dit materiaal willen wij uitbreiden met een nieuw leesboekje, maar uiteindelijk hopen wij het hele schoolpakket te kunnen laten drukken, zodat wij alle boeken in een keer aan scholen aan kunnen bieden!
b7
b8

De leerkracht:

Naast de materialen voor de kinderen, is er ook aandacht voor de leerkrachten zelf.
Er wordt aangegeven ‘hoe’ de leerkracht met het materiaal om kan gaan.
Het is niet alleen belangrijk de kinderen iets te leren, het gaat vooral ook om de manier, waarop het materiaal aangeboden wordt.
Het is de bedoeling dat de leerkracht "het hart" van het materiaal leert begrijpen.
In principe is het heel simpel:
het kind stimuleren om te kijken, informatie te combineren, hun fantasie te prikkelen, vragen te leren stellen en aan te moedigen iets uit eigen ervaring te vertellen. In het kort:
‘leren te communiceren en door te communiceren meer te leren.’
Maar deze bovenstaande dingen gelden ook voor de leerkracht zelf:
inleven in wat er staat, het combineren van informatie, de fantasie gebruiken, vragen stellen en iets uit eigen ervaring vertellen.
Het is tenslotte de leerkracht, die door middel van zijn of haar communicatie de kinderen zal helpen en stimuleren zich de basiselementen, die voor het schoolverloop belangrijk zijn, eigen te maken.


Het project tot nu toe:

In oktober 2014 is het eerste deel van het Timmetje Muis Educatief Project in samenwerking met het Suceava Police Inspectorate in Suceava Roemenië, door middel van een persconferentie gelanceerd. Zij hebben ons de week van ons bezoek meegeholpen om een deel van de 12.000 boekjes naar de kleuterscholen in Oost-Roemenië en Moldavië te brengen. (zie 'foto impressies')

Er zijn ondertussen al veel Kindergartens bezocht. Het is mooi te zien hoe positief en enthousiast op de materialen gereageerd wordt. Het wordt als praktisch en kind gericht ervaren.

In het stadje Vama heeft de burgemeester meegewerkt om een workshop voor de leerkrachten van schooltjes in en rondom Vama te organiseren.

In het ziekenhuis voor longziekten in Iasi was de leidinggevend arts erg te spreken over het initiatief, de opgenomen kinderen van deze materialen te voorzien.
Er zijn ook op aanvraag van de longart uit een ziekenhuis in Boekarest Timmetje Muis Pakketten gebracht voor hun kinderafdeling.
Kinderen liggen vaak langdurig in het ziekenhuis, waarbij ze snel een achterstand op school oplopen.

In september 2015 is het nieuwe boekje ‘Taal met Timmetje Muis’ in Roemeniëis aangekomen.
Het drukken hiervan werd mogelijk gemaakt door donaties van St. Paulien en Give Europe Hope.

taalboek

taalboekD2

Eind mei 2016
kregen wij bericht van Give Europe Hope, dat zij opnieuw het Timmetje Muis Educatief Project wilden ondersteunen. Mede door deze donatie en enkele particuliere giften, werd het tweede deel van de Kijk-en Leerkaarten in oktober 2016 gedrukt. Vanaf november 2016 vonden ook deze materialen hun weg naar de schooltjes!

Eind 2017-begin 2018 waren de financien rond om "Tellen met Timmetje" te laten drukken, samen met een nieuwe oplage van "Taal met Timmetje". Begin 2018 zijn de boeken naar Roemenie gebracht.
We zitten nu op een totaal van ruim 24.500 boeken!

In maart 2019 werden de boeken van "Spelend leren met Timmetje" naar Roemenie gebracht. Er werden ook nog meer boeken van Taal met Timmetje gedrukt.

Eind maart begin april 2020
gaan er 2500 Timmetje Muis Oefenboeken op transport.Onze doelstelling:

Wat wij concreet willen bereiken, is het kosteloos ter beschikking stellen van deze materialen aan zeker 75 scholen, ziekenhuizen en instituten waar kinderen verblijven.

Om dit cijfer zichtbaarder te maken:
wanneer wij uitgaan van 50 leerlingen per school, ziekenhuis/instituut, kunnen wij 3750 kinderen met materialen voorzien. Elk kind krijgt haar of zijn eigen boek, elke leerkracht krijgt de leerboeken, een pakket Kijk-en Leerplaatjes en de bijbehorende handleiding.

Dit willen wij ook voor de uitbreiding, zoals hierboven beschreven staat, mogelijk gaan maken.

De donaties zullen geheel en al besteed worden voor de productie en verspreiding van de schoolmaterialen/schoolpakketten.

De verspreiding van de materialen gebeurt in eigen beheer van St. RCHF, waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande contacten.

In de toekomst hopen wij voldoende financiële support te vinden om de totale schoolpakketten te kunnen laten drukken.


Elk bedrag, elke donatie, zal zeer gericht en transparant besteed worden, omdat er geen bijkomende kosten zijn. Al het werk gebeurt op vrijwillige basis.

Alle materialen die naar scholen gebracht worden, worden op formulieren afgetekend. Er worden ook onaangekondigd bezoeken aan de scholen gebracht, om te kijken of de materialen op school aanwezig zijn en gebruikt worden.

Het is een project, waar wij heel veel belang aan hechten en hopen dat het voortgang kan blijven hebben. Daarom blijven wij ook met goede moed naar mensen zoeken, die het project kunnen en willen ondersteunen.

Met gezamenlijke effort kan er op plekken, waar armoede de zo essentiële beginfase van het leertraject in de weg staat, gewerkt worden aan een gezonde educatieve ondersteuning voor jonge kinderen. Wij proberen nu iets in gang te zetten, waar de kinderen hun hele leven profijt van zullen hebben!

Vriendelijk bedankt voor uw aandacht!

Miriam Charmant


Contactpersoon: Miriam Charmant
Breedijk 25A
5705 CJ Helmond
E-mail: miriamcharmant@gmail.com

Wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van de voortgang van dit project, wil ik u uitnodigen om dit op het bovenstaand e-mail adres door te geven.


Donaties onder vermelding van "TMEProject", ten name van:

Stichting Romanian Children’s Humanitarian Foundation
Rabobank, De Poort 3, 5751 CN Deurne
Banknummer: 1218.66.270
IBAN: NL23RABO 01218 66 270
SWIFTBIC : RABONL2U
Kamer van Koophandel nummer: 17229222
ANBI document nummer 58253

www.rchf.eu